गव्हाची खीर

गव्हाची खीर

साहित्य :

अर्धा किलो खपली गहू (शक्यतो खपली गहू घ्यावे, कारण इतर गहू चांगले मऊ शिजत नाहीत)

पाऊण किलो चांगला गूळ

एक मोठा नारळ

अर्धी वाटी खसखस

दहा-बारा वेलदोडे

एक वाटी तांदूळ

दूध

कृती :

खीर करावयाच्या आदल्या दिवशी गहू पाणी लावून चांगले सडावेत व कोंडा काढून टाकावा.

सडून घेतलेला गहू व तांदूळ रात्री वेगवेगळे भिजत टाकावे.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी पातेल्यास तेलाचा हात लावून गहू शिजत टाकावेत.

गहू शिजण्यास बराच वेळ लागतो. गहू अर्धवट शिजून झाल्यावर त्यात भिजत घातलेले तांदूळ घालावेत व आणखी शिजवावे.

गहू अगदी मऊ असे शिजल्यावर ते पळीने ठेचावेत.

मग त्यात गूळ, नारळाचे खोवून घेतलेले खोबरे, वेलचीची पूड व भाजून घेतलेली व किंचित कुटलेली खसखस घालावी

थोडा वेळ शिजवून, खाली उतरवून ठेवावे.

वाढायच्या वेळी थोडेसे दूध घालावे व खीर सारखी करून वाढावी.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.