ब्रेडची कचोरी

ब्रेडची कचोरी

साहित्य

• स्लाईस ब्रेड
• १ नारळ
• १ १/२ कप साखर
• ७-८ वेलदोडे
• १/२ चमचा रोझ इसेन्स
• थोडासा बेदाणा

कृती

• नारळ खवून साखर घालून त्याचे सारण तयार करुन घ्यावे व साखर विरघळेपर्यंत शिजवून घ्यावे.

• त्यात वेलची पूड, बेदाणा व रोझ इसेन्स घालून गार होऊ द्यावे.

• ब्रेडच्या स्लाईसच्या कडा सुरीने काढून टाकाव्यात. नंतर एकेक स्लाईस पाण्यात टाकून हाताने दाबून पाणी काढून टाकावे.

• नंतर वरील सारण १ चमचा घेवून ब्रेडच्या स्लाईसवर ठेवून हाताने सर्व कडा जवळ आणून कचोरीसारखा गोल आकार द्यावा.

• अशा सर्व कचोर्या तयार करुन ताटात ठेवाव्यात व अगदी आयत्या वेळी तळाव्यात. • फार सुंदर लागतात.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.